Informació per als usuaris T-CAT

T-CAT

Informació per als usuaris de la T-CAT i la T-CAT P

Descripció – La T-CAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts i qualificats conforme el Reglament Europeu d’Identificació Electrònica i Serveis de Confiança (EIDAS) que permeten garantir la identitat d’un determinat treballador d’un organisme públic per mitjans electrònics. A més, permet produir el tipus de signatura electrònica reconeguda, recollida en la Llei 59/2003 de signatura electrònica. – La T-CAT P és el certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus. Està destinat als treballadors públics del sector públic català. És una eina d’autenticació que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tabletes, etc. Tràmits electrònics El seu ús principal és la identificació i autenticació per realitzar de tràmits telemàtics amb plenes garanties jurídiques i tècniques, tant a nivell de treballador del sector públic català com a nivell personal. Hi ha més de 10.000 tràmits telemàtics que es poden fer amb la T-CAT, tant a nivell estatal, com autonòmic, com local. Alguns exemples concrets d’ús serien:

 • www.eacat.cat: tràmits amb l’EACAT
 • tramits.gencat.cat: tràmits de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat
 • www.aeat.es: tràmits de l’Agència Estatal Tributària (presentació declaració de la renda, etc.)
 • www.seg-social.es: tràmits amb la Seguretat Social (descàrrega informe vida laboral, etc.)
 • www.mju.es: tràmits de les seus electròniques dels ministeris (obtenció del certificat de matrimoni o de naixement, etc.)
 • www.bcn.cat, www.santfeliu.cat, etc.: tràmits de les seus electròniques i carpetes ciutadanes dels vostres ajuntaments
 • www.orgt.diba.cat: tràmits de les diputacions provincials catalanes

Quins beneficis aporta

 • Garanteix la seguretat de les comunicacions electròniques i aconsegueix la mateixa eficàcia jurídica de la signatura manuscrita
 • Redueix els terminis de tramitació. Per exemple, podeu signar gran quantitat de documents fins i tot de forma desatesa
 • Permet fer tràmits personals com la declaració de la renda, consultar la vida laboral i un llarg etcètera
 • Protegeix el medi ambient atès que permet reduir enormement el volum de paper i els arxius que es fan servir en els processos tradicionals.

A qui va adreçat? A tot el personal del sector públic català i als seus organismes vinculats que ho requereixin

En cas que necessiteu una emissió o renovació de la targeta T-CAT l’haureu de demanar al responsable corresponent del vostre ens, que a la seva vegada haurà de seguir el procediment establert.

Trobareu tot el necessari per instal·lar la vostra T-CAT/T-CAT P al nostre Portal de suport de la T-CAT:

Carpeta del subscriptor: si el que voleu és lliurar un certificat digital, reenviar un PIN o consulta l’estat de la tramitació, trobareu la carpeta al Portal de suport. Podeu consultar-ne el manual aquí.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de la T-CAT portal_t-cat