Reconeixements, certificacions i fòrums

Compromís

El Consorci AOC vetlla per la seguretat, la qualitat, i el màxim reconeixement per part de qualsevol Administració pública de tots els nivells (local, autonòmica, estatal, europea) dels certificats que emet.

Gràcies a aquest esforç s’augmenta contínuament el nombre d’ usos dels seus certificats. Aquest compromís ens porta a participar en diversos fòrums on es desenvolupen els nous estàndards referents a la Societat de la Informació.

Reconeixements

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
Relació de prestadors de serveis de certificació i els serveis que aquests presten que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme publica en aplicació de l’article 30.2 de la Llei 59/2003 del 19 de desembre. Aquest reconeixement permet el reconeixement automàtic per part de totes aquelles aplicacions o plataformes d’altres ministeris que basen el seu reconeixement en el del MIEyT.

@Firma
És la solució tecnològica sobre la que es basa la implementació de la Plataforma de validació i signatura electrònica del Ministerio de la Presidencia. Aquest reconeixement permet el reconeixement automàtic per part de totes aquelles aplicacions o plataformes dels ministeris que basen el seu reconeixement en @Firma. En l’enllaç següent, podeu trobar l’enumeració de tots els prestadors incorporats a la plataforma @firma.

AEAT
L’Agència Tributària disposa de la seva pròpia plataforma de validació de certificats digitals. A través de la seva pàgina web es poden realitzar multitud de tràmits telemàtics amb certificat digital.

TSL – Trusted Lists of Certification Service Providers
La Comissió Europea va aprovar una Directiva referent a la eSignatura per a crear un marc Comunitari per a l’ús de signatures electròniques. Aquest marc ha de permetre el flux lliure de serveis i productes a través de les fronteres garantint el reconeixement legal de la signatura electrònica. Aquest reconeixement, promogut pel MITyC, automatitza el reconeixement europeu dels certificats digitals, tant perquè a Europa es reconeguin els certificats de les administracions públiques catalanes com a l’inrevés. Aquest reconeixement basat en una llista pública és interpretable per màquines.

Navegadors
Els certificats del Consorci AOC estan reconeguts pel sistema operatiu Windows, pel navegador Internet Explorer de Microsoft, pel navegador Firefox 11 i superiors i pel navegador Chrome en entorn Windows.

Certificacions

WebTrust
Segell de confiança, qualitat i seguretat concedit a les entitats de certificació que compleixen amb els criteris i principis de WebTrust.

WebTrust Extended Validation
Segell de confiança, qualitat i seguretat concedit a les entitats de certificació que compleixen amb les pautes del CA/Browser Fòrum publicades a http://www.cabforum.org/, en relació a l’emissió i gestió de certificats de validació estesa (extended validation).

Fòrums

OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Consorci sens ànim de lucre que condueix el desenvolupament, convergència i adopció d’estàndards lliures per al global de la societat de la informació.

ETSI – European Telecomunications Standards Institute
Organització sense ànim de lucre oficialment reconeguda per la Unió Europea com a l’Organització d’Estàndards Europeus. L’ETSI produeix estàndards de Tecnologies de la Informació i Comunicacions d’aplicació global.

AMETIC – Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnològiques de la Informació i les Comunicacions, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals
La finalitat de l’AMETIC és fomentar i ajudar el desenvolupament de les empreses del sector TIC d’Espanya.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.