Convocada la 6a edició dels Premis Alfons Ortuño a la innovació i les bones pràctiques

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) obre la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública.

La convocatòria de 2022 premiarà projectes que es trobin en alguna de les categories següents:

  1. Organització, processos i gestió econòmica
  2. Transparència, bon govern, avaluació i qualitat
  3. Desenvolupament d’equips i de persones
  4. Serveis finalistes

Hi poden participar totes les administracions públiques catalanes i les universitats públiques de Catalunya, incloent les entitats que integren l’Administració local, organismes autònoms, entitats públiques, consorcis i empreses públiques participats majoritàriament per una Administració pública catalana.

El termini per a la presentació és fins el 4 d’abril de 2022.

També, podeu consultar les seves bases reguladores.

Per a tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament de la Presidència i, concretament, al servei EAPC – Premis Alfons Ortuño.

X