ERES 2.0 actualitza la llista de tipologies documentals

El servei de tractament de registre manual i automàtic ERES 2.0, ha incorporat nous llistats predefinits de tipologies documentals, actualitzats, a partir dels normalitzats i publicats als enllaços de sota:

Els nous llistats es poden obtenir a partir de la funcionalitat de gestió de les tipologies documentals de cada entorn de disponible pels administradors.

Aquesta actualització incorpora a ERES la codificació estàndard de les tipologies documentals publicades (codis NTI i codis Generalitat).

Addicionalment s’afegeix la mateixa possibilitat (incorporar els codis NTI i Generalitat associats a les tipologies documentals) a les a la funcionalitat de càrrega de tipologies documentals personalitzades a partir de la plantilla corresponent.

X