El servei “SOC – Programa de projectes innovadors i experimentals 2022” es publica a EACAT

S’ha publicat la resolució de convocatòria de subvencions, per al 22022 destinades, al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).

El termini per a la presentació de les sol·licituds de subvenció per a les entitats locals finalitza el 14 d’abril de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Programa de projectes innovadors i experimentals 2022.

X