INT – Comunicació de l’ús de les càmeres personals de gravació a la CCDVC

Càmera de gravarEl Departament d’Interior publica el servei INT – Comunicació de l’ús de les càmeres personals de gravació a la CCDVC, el qual serveix per comunicar l’ús de càmeres personals de gravació a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), d’acord amb la condició establerta en la resolució d’autorització de les mateixes.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits d’Interior i, concretament, al servei INT – Comunicació de l’ús de les càmeres personals de gravació a la CCDVC.

X