Un billet doblegat en forma de casa sobre molts bitlletsL’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) publica un nou servei, per tal que els ens de l’Administració local, inclosos els seus organismes de recaptació, remetin a l’AHC els tributs i taxes a liquidar sobre els habitatges, locals i places d’aparcament que l’Agència gestiona.

El servei admet l’enviament de relacions de tributs així com l’enviament de rebuts individuals.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’AHC i, concretament, al servei AHC – Liquidació de tributs.

X