ACA_Derivació d’aigües amb caràcter temporal

Una gota d'aiguaL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat el servei ACA_Derivació d’aigües amb caràcter temporal , a través del qual se sol·licitarà l’autorització per fer la derivació d’aigües amb caràcter temporal.

El servei inclou les opcions següents:

  • Derivació temporal d’una captació d’aigua subterrània autoritzada
  • Derivació temporal d’una captació d’aigua subterrània nova
  • Derivació temporal d’aigües superficials
  • Derivació temporal d’aigües regenerades
  • Abatiment temporal del nivell freàtic
X