El 18 de novembre és l’últim dia per sol·licitar certificats SSL del Consorci AOC

El dia 18 de novembre és l’últim dia per sol·licitar certificats de servidor segur del Consorci AOC.
Concretament aquests:

  • Certificat de servidor segur (CDS-1)
  • Certificat de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig (CDSNM-1)

Els certificats que se sol·licitin es podran descarregar fins al 23 de desembre des de la Carpeta del Subscriptor després d’haver realitzat les verificacions necessàries.

El 30 de desembre tots els certificats SSL que no estiguin descarregats desapareixeran.

Els certificats ja emesos continuaran funcionant amb la seva vigència habitual.

Aquest canvi no afecta a la resta de perfils que es seguiran emeten en les mateixes condicions.

X