SOC – Projectes Singulars – Línia 1 anticipada 2020

Pintada al carrer amb cares de gent joveEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria anticipada per als projectes singulars, línia 1.

L’objectiu dels projectes Singulars és donar cabuda a aquells que, perseguint els mateixos objectius que les convocatòries del SOC, proposen metodologies o models d’intervenció diferents que no tenen cabuda en aquestes, articulant serveis per a joves i que abordin la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diversos i/o en àmbits i territoris molt concrets. Per tant, els projectes que es duguin a terme s’han d’emmarcar dins dels objectius temàtics establerts a les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya – Garantia Juvenil 2014-2020.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de gener de 2020.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del SOC i, concretament, al servei SOC – Projectes Singulars – Línia 1 anticipada 2020.

X