SIR – Com es digitalitzen els documents que justifiquen un pagament?

Segell per paper

S’ha detectat que alguns ajuntaments de la província de Barcelona, en les les seves oficines d’assistència en matèria de registre (OAMR), reben assentaments referents a procediments determinats que porten adjunts corresponents al pagament d’una taxa.

Aquestes oficines, en tractar-se d’un document que podria ésser utilitzat posteriorment per a un ús indegut, cal que segellin el document de pagament de la taxa, indicant la data i hora de la presentació, prèviament a la seva digitalització; tal i com diu la  “Guia Funcional per a les oficines de registre. Sistema de Interconnexión de Registres (SIR)” -en la pàgina 10-.

Trobareu més informació a la FAQ SIR – Com es digitalitzen els documents que justifiquen un pagament?

X