Servei de Sol·licitud de revisió de la situació d’incapacitat temporal

Un ninot articulat de fusta estirat sobre un munt de pedres i amb una pedra al damunt

La Sub-direcció General d’Avaluacions Mèdiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària realitza la revisió d’aquells treballadors en situació d’incapacitat temporal (IT), a petició d’aquelles empreses que hi estiguin interessades.

La normativa sobre la que se sustenta aquesta sol·licitud és:

X