AHC – Autorització d’adquisició d’habitatges amb finalitats socials amb finançament de l’Institut Català de Finances

Dibuix d'un carrer amb cases de colors i plantesL’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) publica un nou servei anomenat AHC – Autorització d’adquisició d’habitatges amb finalitats socials amb finançament de l’Institut Català de Finances. 

Aquest tràmit permet als ajuntaments, entitats vinculades i promotors públics sol·licitar a l’AHC l’autorització per adherir-se a l’accés a una línia de préstecs bonificats amb finançament de l’Institut Català de Finances per adquirir habitatges amb finalitats socials i en règim de propietat temporal

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’AHC i, concretament, al servei AHC – Autorització d’adquisició d’habitatges amb finalitats socials amb finançament de l’Institut Català de Finances.

X