La nova versió de la tramesa genèrica conté canvis significatius

S’ha iniciat el desplegament d’una nova versió de la tramesa genèrica, que podreu utilitzar a partir del 26 d’abril. Aquest servei havia d’estar disponible el proppassat 19, però no va ser possible per problemes tècnics.

Les novetats principals són les següents:

  • Només les persones que tinguin assignat el rol del registre d’entrada i sortida d’EACAT  podran visualitzar les trameses genèriques d’entrada.
  • El camp “sol·licita” es pot emplenar opcionalment al contrari del que succeïa fins ara.
  • En trameses genèriques derivades d’un tràmit presencial hi haurà l’opció d’informar de tota una sèrie de dades noves.

D’altra banda, la creació de la tramesa genèrica serà com fins al moment, tots els usuaris que actualment tenen accés a EACAT podran crear i enviar trameses genèriques.

X