Incorporació de la imatge de Finestreta Única Empresarial a l’e-TRAM

Amb l’objectiu de potenciar la imatge de la Finestreta Única Empresarial aquesta setmana realitzarem un canvi en els banners de “Canal Empresa” i “Cerca guiada de tràmits” existents al servei e-TRAM, pels nous associats a la imatge de la Finestreta Única Empresarial. Aquest canvi no suposarà cap acció per part de l’ens ja que es realitzarà de forma automàtica. Aquestes són les dues imatges que s’incorporaran:


Enllaçarà a la pàgina principal de CanalEmpresa:


Enllaçarà a: http://fue.gencat.cat/mti/AppJava/views/index.jsf?set-locale=ca_ES

Canal Empresa disposa d’una pàgina que inclou material gràfic per actualitzar el vostre web o fer-lo servir per a la vostra oficina.

X