Les subvencions per al manteniment i conservació de lleres públiques en tram urbà es poden sol·licitar a EACAT

Rivera-1507119__180Podeu sol·licitar les subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en tram urbà, de l’àmbit territorial del Districte de conca fluvial de Catalunya, durant els anys 2016 i 2017.

Els municipis, pel terme dels quals transcorri almenys una llera pública pertanyent a l’àmbit territorial esmentat, poden sol·licitar aquestes subvencions.

El període de presentació de sol·licituds és de 4 d’agost a 3 d’octubre de 2016 (ambós inclosos).

Trobareu més informació d’aquestes subvencions a les seves bases reguladores.

X