S’activa el servei d’autorització de cremes col·lectives

A partir del 15 de març s’inicia el període de prohibició per fer foc en terrreny forestal i els 500 metres que l’envolten. Per realitzar activitats amb risc d’incendi forestal en aquestes zones s’ha de sol·licitar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant les oficines comarcals, i un cop informat favorablement pels agents rurals, els sol·licitants podran realitzar l’activitat en un període i condicions concretes.

Per tal de facilitar la tramesa de les autoritzacions per realitzar cremes de restes vegetals i brancatge de caràcter agrícola, s’estableix un servei perquè els ajuntaments puguin lliurar aquests des dels seus consistoris, mitjançant l’Administració Oberta de Catalunya amb l’Extranet de les Administracions de Catalunya (EACAT).

Aquest servei ja s’ha utilitzat des de fa uns anys amb resultats molt positius, tenint en compte que l’any passat es van trametre més de 30.000 autoritzacions a moltes comarques de Catalunya.

X