Ja podeu sol·licitar l’autorització per realitzar consultes populars

El servei de consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal entra en funcionament a EACAT a partir del 25 de juliol. S’activen els tràmits per sol·licitar l’autorització i la tramesa de la documentació relativa a la proposta de consulta popular.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “GAH – Consultes populars per via de referéndum”.

X