Ja podeu sol·licitar dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora

notebook-1744954__340

Sol·licitud de dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora mitjançant l’EACAT

Els ens locals, mitjançant els òrgans de màxima representació, podeu sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora al conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a través d’EACAT.

X