Ja podeu sol·licitar a través d’EACAT la subvenció per a polítiques de dones, 2015

Podeu sol·licitar a EACAT la subvenció als ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 2015.

Trobareu més informació en les bases de la convocatòria i en la pròpia convocatòria.

Els gestors d’EACAT localitzareu aquest servei amb la denominació “BSF – ICD – Subvencions”.

 

X