Conveni de col·laboració per impulsar la finestreta única empresarial

La Generalitat de Catalunya, les diputacions de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per implantar la finestreta única empresarial als ens locals i per desenvolupar altres actuacions de desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa que va entrar en vigor el passat 13 d’agost.

La Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica té per objecte clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, conseqüentment, als ciutadans i a les empreses. En concret al seu títol II es regula la simplificació administrativa, específicament en els tràmits que afecten l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques.

El Consorci AOC, mitjançant el servei FUE Local posa a disposició d’empreses i ciutadans 17 tràmits electrònics vinculats a la Finestreta Única Empresarial. Consulteu com sol·licitar els tràmits.

Cal destacar que dels 17 tràmits disponibles n’hi ha 3 que seguint la Llei 16/2015 de simplificació van entrar en vigor el passat 13 d’agost. Concretament són la Declaració prèvia d’obertura, Comunicació prèvia d’obertura, Sol·licitud d’Informe previ en matèria d’incendis, que engloben la tramitació per a les activitats de baix risc i innòcues. Per a donar compliment a la Llei des de l’AOC s’han posat aquests tràmits a disposició dels ajuntaments mitjançant l’e-TRAM, i s’està avançant en mesures que facilitin disposar de manera automàtica dels mateixos als catàlegs de tràmits municipals.

X