Ja podeu inscriure a l’EACAT els convenis dels ens locals en el Registre de Convenis

A partir del dia 20 d’octubre de 2014 es trobarà a la vostra disposició dins la plataforma d’EACAT el Servei del Registre de Convenis, mitjançant el qual podreu tramitar la inscripció dels convenis entre els ens locals i entre aquests i altres administracions públiques.

Els gestor de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom “GRI-Inscripció en el Registre de convenis”.

X