Posada en funcionament de l’aplicació Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+)

Al registre d’entrada d’EACAT podeu visualitzar la carta de la vicepresidenta dirigida als alcaldes i alcaldesses en relació a la posada en marxa del Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+).

Pel Decret 129/2014, de 27 de setembre, el president de la Generalitat de Catalunya ha convocat la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya 2014.

Amb la finalitat de gestionar el procés, l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars posa a disposició dels ajuntaments l’aplicació Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+).

Els ajuntaments poden accedir a l’aplicació SGE+ amb les credencials d’usuari amb rol de “coordinador municipal”, o “responsable de consulta”. El gestor d’EACAT de l’ajuntament ha d’assignar el rol per al SGE+. Si teniu problemes d’accés per a aquesta aplicació podeu trucar 93 551 59 90 o trametre un correu electrònic a l’adreça: sgeplus-ajuntaments.governacio@gencat.cat.

Ja es pot accedir al formulari “Dades de l’Ajuntament i del/de la coordinador/a municipal”.

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars comunicarà als ajuntaments la data d’obertura dels formularis que s’obrin amb posterioritat.

Dades de contacte del servei SGE+:
– Telèfon: 93 551 59 90
– Correu electrònic: sgeplus-ajuntaments.governacio@gencat.cat

X