Ja podeu tramitar a través de l’EACAT la sol·licitud de designació de membres de tribunals de selecció i provisió

A partir de 17  d’abril de 2014 podeu tramitar a l’EACAT la sol·licitud de designació de membres de tribunals de selecció i provisió.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: GRI-Sol. designació membres tribunals“.

X