14 ens han sol·licitat els tràmits electrònics dins del servei de tramitació d’activitats empresarials

 “El servei de tramitació d’activitats empresarials al món local” que ofereix el Consorci AOC, facilita als ajuntaments disposar d’una solució de conjunt per a la tramitació d’activitats, incorporant unes ordenances tipus (marc de referència), 18 formularis electrònics (amb les seves respectives cartes de servei), i integració amb la Finestreta Única Empresarial (FUE) que impulsa la Generalitat de Catalunya, que alhora estarà connectada amb la Ventanilla Única de Directiva de Servicios (VUDS) i el seu portal EUGO.

Per a poder disposar del servei és important disposar d’unes ordenances que segueixin els criteris de les ordenances de referència desenvolupades per la Diputació de Barcelona, doncs ens permeten disposar d’una estandarització en la tramitació i vincular a nivell informatiu al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya – Finestreta Única Empresarial (mapa de tràmits interadministratius).

Recordeu que si ja disposeu de les dues ordenances aprovades podreu desplegar els actuals 18 tràmits, tot i que ara també ho podeu fer per fases, és a dir, teniu disponibles 11 tràmits si ja disposeu de l’OT ambiental, i 7 tràmits si disposeu de l’OT d’espectacles públics i activitats recreatives.

Com a novetat del servei, indicar-vos que podeu disposar de la nova taula de classificació d’activitats dels tràmits municipal actualitzada a data novembre 2014. Aquesta taula ha de facilitar al ciutadà / empresari autoclassificar-se per conèixer els tràmits municipals associats a la seva activitat. Aquest sistema de classificació s’integrarà a la Finestreta Única Empresarial.

Podeu descarregar la nova taula al següent enllaç:

Finalment, us indiquem els ajuntaments que actualment han sol·licitat el servei:

AJUNTAMENT MODALITAT DE SERVEI
Castellar del Vallès Via e-TRAM
Castellbisbal Via e-TRAM
Esplugues de Llobregat Via e-TRAM
Sant Andreu de la Barca Via e-TRAM
Sarrià de Ter Via e-TRAM
Preixens Via e-TRAM
Carme Via e-TRAM
Ivars de Noguera Via e-TRAM
Alcarràs Via e-TRAM
Manlleu Via solució pròpia (en parametrització)
Viladecans Via solució pròpia (en parametrització)
Montgai Via e-TRAM
Foradada Via e-TRAM
Camarasa Via e-TRAM

 

X