Finalitza la convocatòria del PUOSC 2013-2016 amb gairebé 6000 sol·licituds tramitades

El servei d’EACAT del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016 (PUOSC), promogut per la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, ha tramitat 5.925 sol·licituds de 930 ajuntaments.

Aquesta convocatòria ha estat activa des del 29 de novembre del 2012 fins ahir, 27 de febrer 2013. El PUOSC es convoca cada 4 anys i és un servei clau per les administracions locals catalanes. El darrer dia de convocatòria es van registrar 1.682 trameses (un 28.3% del total) i l’ultima sol·licitud va entrar al sistema a les 23:58h.

L’EACAT és l’extranet de les administracions públiques catalanes. Es va crear l’any 2003 amb vocació d’agilitzar processos administratius i la gestiona el Consorci AOC universalitzant l’accés a través d’Internet. L’any 2012 la plataforma va gestionar 175.313 trameses de 58 procediments diferents.

X