Convocatòria d’òrgans col·legiats

D’ençà que l’e-NOTUM es va posar en servei l’any 2010, moltes administracions – especialment ajuntaments i consells comarcals – s’han interessat per utilitzar-ho per a la convocatòria dels òrgans col·legiats, que en el cas de les administracions locals l’ús més habitual és per a les convocatòries de les juntes de govern i dels plens.

Per facilitar la tasca a les administracions que ho vulguin fer servir per a aquest propòsit, des del Consorci AOC hem creat un sub-apartat temàtic dintre del servei e-NOTUM on s’explica com es pot fer servir l’e-NOTUM per a la convocatòria dels òrgans col·legiats.

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e-NOTUM/Convocatoria-d-organs-col-legiats

X