Publicats els primers esborranys de normes tècniques que desenvolupen l’ENI

El Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica. La seva Disposició Addicional Primera estableix que cal desplegar el seu contingut mitjançant la publicació d’un seguit de normes tècniques, que són de compliment obligat per part de les administracions públiques.

Les normes tècniques d’interoperabilitat desenvolupen aspectes concrets necessaris per assegurar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre administracions i en les relacions d’aquestes amb la ciutadania i amb empreses.

Recentment s’han fet públics els esborranys de resolució de les primeres set normes tècniques. En concret els corresponents a les normes tècniques de:

El Consorci AOC ha col·laborat activament en l’elaboració d’aquests esborranys i ja ha començat a treballar en l’adaptació dels serveis que presta a les mateixes.

X