El Consorci AOC col·labora en la posada en marxa de la Finestreta Única Empresarial per simplificar les càrregues administratives a les empreses

El Govern va aprovar el 15 de març un seguit de mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 2011-2014 per impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l¿Administració que faciliti l¿activitat econòmica i es basi en la confiança en l¿empresariat.

La Finestreta Única Empresarial s¿articularà a partir de la reconversió de l¿actual l¿Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que actua com a punt de tramitació unificada d ‘alguns dels procediments que afecten l’activitat econòmica de les empreses. L¿OGE disposa de 160 tràmits a la seva carta de serveis i per tal que esdevingui la futura Finestreta Única Empresarial cal incorporar-n¿hi uns 300 que poden ser necessaris per desenvolupar una activitat empresarial.

El paper del Consorci AOC

El procés d¿incorporació de tràmits i serveis a la Finestreta Única Empresarial s¿ha de fer comptant amb la participació d¿empresaris i associacions empresarials, per tal de detectar quines són les qüestions prioritàries, i a la vegada amb la total implicació de totes les unitats administratives responsables dels tràmits, tant de l’àmbit de la Generalitat, com de l¿Administració de l¿estat o del món local.

Per aquest motiu, el Govern, a través de la Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, promourà que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posi a l¿abast dels ens locals tràmits estàndards i simples adreçats a les empreses que permetin la multicanalitat en la gestió, amb la finalitat que aquestes els puguin incorporar a les corresponents cartes de serveis.

A l’enllaç següent, trobareu més informació sobre la Finestra Única Empresarial.

X