El Consorci AOC col·labora amb l¿Administració General de l¿Estat en el servei de finestreta única

El 28 de febrer es van reunir representants de RED.es, en nom del Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques, i del Consorci AOC.

La reunió de treball tenia com a objectiu començar a bastir la col·laboració que dins el Sistema d¿interconnexió de registres (SIR) ha de permetre la intermediació dels assentaments registrals que es produeixin en el servei de finestreta única. El SIR és la infraestructura tecnològica de les administracions publiques que converteix en electrònics els documents presentats en paper pels ciutadans, permetent el seu intercanvi electrònic segur entre diferents oficines i organismes competents.

Aquest servei el Consorci AOC l¿articularà mitjançant el seu servei de registre d¿entrada i sortida ERES.

X