El Consorci AOC signa un conveni amb els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació

El conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), Jordi Ausàs, i el president del Col·legi d’Aparelladors Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, Ernest Oliveras, el president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Lleida, Pere Garrofé, Tarragona, Julio Baixauli, i de les Terres de l’Ebre, Ramon Ferré, van signar dilluns 22 de març un conveni de col·laboració per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació. També hi va assistir el director gerent del Consorci AOC, Joan A. Olivares i la secretària de Funció Pública i Modernització de l’Administració, Mª Teresa Aragonés.

L’objectiu d’aquest conveni és promoure els serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre les entitats i simplificar els procediments administratius, amb el consegüent estalvi de temps i de costos en les tramitacions administratives. Amb aquest conveni de col·laboració se’n beneficien tant la ciutadania, les empreses i els professionals com les administracions públiques.

Segons l’acord, s’interconnectaran les plataformes del Consorci AOC i els col·legis perquè les administracions puguin accedir electrònicament a la documentació tècnica visada. D’aquesta manera, les administracions catalanes podran tenir accés als serveis telemàtics de consulta dels documents arxivats en suport digital pels col·legis.

Tots aquests processos es faran sempre amb les garanties pertinents d’autoria, integritat, autenticitat, traçabilitat i seguretat en la transacció de les dades. Les transmissions telemàtiques d’informació es faran mitjançant un canal segur i fent servir les signatures electròniques del Consorci AOC i dels col·legis.

A la signatura també hi va assistir la presidenta del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona qui ja havia signat el conveni l’abril de 2008.

El Consorci AOC ha promogut fins ara un total de catorze convenis amb diferents col·legis professionals per fer cada cop més àgil l’Administració.

X