Les sol·licituds del PUOSC, tramitades a través de la plataforma EACAT

La convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2008-2012, que va finalitzar el 9 de gener d’enguany, ha rebut 6.770 sol·licituds, un 43% més que la convocatòria anterior en què se’n van presentar 4.740. En aquesta darrera edició, els ajuntaments han presentat 6.153 sol·licituds, els consells comarcals 237; les entitats municipals descentralitzades 170; les mancomunitats 77; els consorcis 132,i la comunitat de municipis, 1.

Cal destacar que 1.112 ens locals (entre ells 944 dels 946 ajuntaments i tots els consells comarcals) han presentat les seves sol·licituds digitalment, un 582% més que en la convocatòria anterior, en què només van utilitzar aquest canal electrònic 191 entitats. Totes aquestes sol·licituds s’han tramitat electrònicament a través de l’EACAT, l’extranet de les administracions catalanes gestionada pel Consorci AOC.

X