Les administracions catalanes implanten la factura electrònica mitjançant la col·laboració del Consorci AOC

El Consorci AOC va rebre, fa poc més d’un any, l’encàrrec d’impulsar la introducció de la factura electrònica en el si de les administracions públiques catalanes en concordança amb una de les seves línies fundacionals i estratègiques: oferir solucions comuns d’administració electrònica al conjunt de les mateixes amb criteris d’economia d’escala garantint la interoperabilitat amb independència de les seves possibilitats tècniques i econòmiques.

El treball de consultoria i de definició del model de servei per a les administracions catalanes s’ha realitzat amb el lideratge de l’ Ajuntament de Barcelona , la Diputació de Lleida, la Intervenció general i la Direcció General de Contractació de la Generalitat de Catalunya , amb la col·laboració del Consorci AOC.

Fruit d’aquest treball s’ha definit un model de servei innovador a l’Estat i a Europa que es fonamenta en la creació d’un concentrador (hub) que interconnectarà les plataformes de facturació electrònica que donen servei a les empreses amb les administracions catalanes per facilitar la tramesa de factures electròniques. Actualment, amb criteri general, les diferents plataformes de facturació privades no estan interconnectades i les administracions catalanes no utilitzen cap plataforma de facturació electrònica.

Per altra banda, el Consorci AOC que garanteix, mitjançant el ‘hub’, la interconnexió i la interoperabilitat entre les plataformes de mercat i les administracions catalanes, s’encarrega de l’impuls d’aquest servei al sector públic i ofereix un conjunt de serveis de valor afegit en relació al registre d’entrada, validació de la signatura electrònica, custòdia de les factures, gestió dels estats, i diferents eines de cerca i visualització de factures.

Es tracta per tant d’un projecte que fomenta la complicitat dels proveïdors i dels prestadors de serveis al dinamitzar la tramesa de factures electròniques de les empreses a través de les plataformes del mercat. Així, s’eviten les imposicions tecnològiques o organitzatives als emissors i s’obre una oportunitat de negoci al augmentar el volum de factures i incorporar com a receptors al conjunt d’administracions catalanes.

Entre els avantatges que suposa l’ e.FACT destaquem la reducció dels temps de tramitació interna dins de cada administració, podent anticipar els seus plans de Tresoreria, ja que les obligacions de pagament es podran veure anticipades i automatitzades a partir del moment en que s’efectuen els serveis o es lliuren els subministraments. En aquest sentit, s’aconsegueix una major eficiència de gestió a l’hora que s’augmenta l’estalvi d’espai mitjançant una gestió més efectiva de l’arxiu i s’elimina l’obligatorietat d’imprimir les factures en paper. Cal remarcar també que les factures, amb signatura electrònica, tenen plena validesa legal.

L’ e.FACT estarà suportat amb tecnologia de BULL-SERES, adjudicatària mitjançant concurs públic del contracte del servei.

X