Autoavaluació en integritat pública

AUTOAVALUACIÓ EN INTEGRITAT PÚBLICA

Com accedir a l’autoavaluació

 

 

Avalua el sistema d’integritat i la gestió dels riscos i obté recomanacions per impulsar millores

Analitza la situació de la teva institució en integritat pública local:

Organització i bon govern

El model i la cultura organitzativa, les eines de gestió i planificació i l’encaix dels instruments d’integritat són aspectes rellevants d’anàlisi

Instruments d’integritat

La disposició i implantació de les eines d’integritat pública a l’ens són claus per al sistema d’integritat

Gestió de riscos

L’anàlisi de riscos i la seva aplicació i seguiment és un element central de la gestió de la integritat

L’autoavaluació s’agrupa en dos grans blocs, que contenen diferents avaluacions que es poden realitzar de manera singularitzada.


Mòduls d’integritat: avaluació de la integritat a l’organització. Permet analitzar la situació general de l’ens en integritat i bon govern de cara a implantar o millorar el sistema d’integritat institucional propi. És interessant per tenir una visió global de l’organització en matèria d’integritat pública.


Avaluació de riscos: permet avaluar els riscos a la integritat en cinc àmbits de gestió de l’ens. Permet anticipar el grau de vulnerabilitat i posar en marxa accions que minimitzin la probabilitat que es materialitzin.

Mòduls d’integritat

Cultura d’integritat pública

Cultura organitzativa, conductes i resultats de l’acció institucional

Sistema d’integritat

Organització, lideratge i instruments d’un sistema d’integritat

Transparència i publicitat activa

Gestió de la transparència i de les publicacions

Conflicte d’interès

Coneixement, gestió i actuacions al voltant del conflicte d’interès

Autoavaluació de riscos segons matèria

Contractació

Riscos a la integritat en matèria de contractació

Subvencions

Riscos a la integritat en matèria de subvencions

Urbanisme

Riscos a la integritat en la gestió urbanística i el planejament

Gestió econòmica i patrimonial

Riscos a la integritat en gestió econòmica i patrimonial

Personal

Riscos a la integritat en la gestió dels recursos humans

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companyia inseparable

Obtindreu més profit del servei gràcies a la seva integració amb els següents serveis

Integració de serveis d’identitat

Utilitza fàcilment els teus certificats a Decidim Catalunya gràcies a VÀLid

Un canal segur i confidencial

Garanteix la integritat institucional i el bon govern

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.