CA | ES | EN

Problemàtica actual

Els serveis públics es desenvolupen generalment per satisfer els interessos dels organismes gestors, mentre que les expectatives de la ciutadania són cada cop més elevades atès que disposen d’experiències molt satisfactòries en l’àmbit del sector privat.

En efecte, la ciutadania demana (i té dret) a serveis públics àgils, fàcils i segurs; vol saber quines dades tenen les administracions, com i per què les intercanvien o en quin estat precís es troben les seves sol·licituds, el seu expedient, etc.

Nous temps, noves demandes

Per satisfer aquestes demandes les administracions han de “repensar” els serveis públics situant la ciutadania al centre, recolzant-se en les oportunitats que brinden les noves tecnologies, i aprofitant el conjunt de dades de què disposen per detectar problemes, necessitats i oportunitats per concebre noves solucions, així com per avaluar el funcionament dels serveis actuals, a fi de detectar impactes no desitjats, incompliment d’expectatives i millorar tot el que sigui necessari.

Volem posar l’èmfasi en el fet que les administracions disposen d’una gran quantitat de dades ciutadanes però aquestes no s’aprofiten prou per dissenyar millors serveis públics, en bona part perquè no estan estructurades, correlacionades, ni endreçades. Si volem avançar en usabilitat, personalització i pro activitat dels serveis públics, hem d’aprendre a gestionar aquestes dades no sols per empoderar la ciutadania sinó per donar més valors als serveis públics que es presten.

Solució proposada

Crear un servei digital que faciliti les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, tot i satisfent  les següents necessitats:

 “MyGov, una solució digital per millorar les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, amb visió transversal, personalitzada i proactiva”

Aspectes clau del projecte

MyGov pas a pas

Al llarg d'aquests mesos hem aplicat eines i metodologies, com el Design Thinking, a les diferents fases del projecte. Han estat les següents:

1. Anàlisi jurídic: Vam validar que en el marc legal de la Unió Europea (RGPD) és possible elaborar “perfils” si les dades personals són anonimitzades de manera que no hi hagi forma, directa o indirecta, d’identificar una persona concreta.

2. Anàlisi de dades: Vam encarregar un estudi per identificar quins són els diferents arquetips de ciutadans. Es van extreure les següents conclusions:

3. Recerca: Vam realitzar una àmplia investigació en el sector públic i privat per tal d’identificar les millors pràctiques i exemples de governs i empreses que ofereixen als usuaris accés a dades personals, personalització i gestió eficient de la informació.

Pràctiques destacades:

Com a síntesi de la recerca realitzada vam elaborar una llista de bones pràctiques a tenir en compte en el disseny de la solució MyGov:

4. Co-disseny amb els usuaris. Vam realitzar diverses activitats de co-disseny amb treballadors de l’administració i ciutadans.

5. Prova de concepte. Vam definir un producte mínim viable d’acord a les necessitats i els interessos de la ciutadania. Vam validar la prova de concepte a la mateixa sessió, amb els usuaris (ciutadans i empleats públics) i vam recopilar els beneficis esperats.

Per als ciutadans:

Per al govern:

6. Prototipat

Després de diverses iteracions s'ha desenvolupat un prototip detallat i funcional que ens permet obrir-lo a un cercle més ampli de col·laboradors per tal d'obtenir un feedback més detallat. Podeu participar a través de l’espai obert de propostes de millora.

Paral·lelament estem assajant amb el protocol www.uport.me, que ha de permetre que les dades que es puguin obtenir a través de Via Oberta (p.e Títol universitari), les puguis compartir amb l’AP que tu vulguis, tot sota el teu control. La solució U.port propociona:

Estat del projecte

En construcció. Hem realitzat diverses proves de concepte i prototips.

Evolució del projecte MyGov:

 

Més informació