CA | ES | EN

Problemàtica actual 

Actualment molt pocs serveis públics digitals es poden realitzar des d’un dispositiu mòbil perquè els formularis i els processos d’identificació i tramitació resulten complicats. 

Per altra banda, les estadístiques dels serveis digitals més avançats del sector privat indiquen que els usuaris utilitzen ja majoritàriament el telèfon mòbil per a fer les seves gestions en temes tan diversos com fer operacions bancàries, comprar productes, reservar allotjaments, comprar bitllets d’avió o contractar diferents serveis. Això ho han aconseguit després de fer grans inversions en usabilitat, simplificació i facilitat d’ús, amb dissenys clarament centrats en les necessitats dels usuaris.

Al sector públic, tradicionalment, s’ha invertit poc en la usabilitat, en la simplificació administrativa i en fer les coses fàcils des d'una perspectiva centrada en l'usuari

Val a dir, però, que els indicadors de l’e-TRAM actual (tot i ser una aplicació desenvolupada fa 14 anys) són excel·lents: 

Aquests indicadors ens diuen que l’e-TRAM ha funcionat molt bé però això no vol dir que sigui la solució de futur que demana la ciutadania. Veient la tendència a l'alça en l'ús del mòbil per part de la ciutadania a l'hora de fer qualsevol gestió es va plantejar desenvolupar una nova versió de l’e-TRAM. 

Solució proposada 

Desenvolupar una nova versió de l’e-TRAM amb filosofia “first-mobile” que, de forma efectiva, faciliti als ciutadans fer qualsevol tràmit i gestió amb l'administració, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, amb el seu telèfon mòbil. 

En el desenvolupament dl’e-TRAM 2.0 s’ha fet un esforç important en els temes d’usabilitat, simplificació de les tasques i en fer un disseny centrat en la ciutadania. 

Test d'usuaris a l'OAC d'un Ajuntament
Test amb ciutadans a l'OAC d'un Ajuntament

 

Per dur a terme aquest projecte s’han realitzat les següents tasques: 

Tot aquest procés s’ha realitzat amb metodologies iteratives, seguint la filosofia del “Lean start-up”. 

Estat del projecte 

Prototipus disponible a l'espai obert de propostes de millora. A finals de 2019 està previst avançar en un primer pilotatge.

Més informació