Wat is het AOC-consortium?

El Open Administration Consortium van Catalonië (AOC Consortium) vindt zijn oorsprong in de Pact voor de bevordering en ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Catalaanse overheidsdiensten (42,56 kB), ondertekend in het parlement van Catalonië op 23 juli 2001 tussen de voorzitters van alle parlementaire fracties, de regering van de Generalitat de Catalunya en de lokale overheden vertegenwoordigd door Localret.

De missie van de AOC is het promoten van de digitale transformatie van de Catalaanse administraties, om regeringen te promoten weerbaar, logisch i samenwerkend. En onze visie is om mensen ervan te laten genieten kwaliteitsvolle openbare diensten en woon in een open samenleving.

Volgens Wet 29/2010 van 3 augustus betreffende het gebruik van elektronische media in de publieke sector van Catalonië, zijn de strategische doelstellingen van het AOC-consortium in wezen om samen te werken met de administratie van de Generalitat, lokale instanties en, waar van toepassing, andere openbare instanties, door:

a) De interoperabiliteit van Catalaanse informatiesystemen met andere overheden bevorderen.

b) Creëren en aanbieden van gemeenschappelijke e-overheidsdiensten.

c) Hergebruik e-overheidsapplicaties en -diensten die zijn ontwikkeld.

d) Garandeer de identiteit en accrediteer de wil in de acties van de burgers en het personeel van de publieke sector, evenals de vertrouwelijkheid en de niet-afwijzing in de elektronische communicatie.

Via het AOC-consortium worden ook maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd voor samenwerking en promotie van de Generalitat-administratie met lokale instanties bij het gebruik van elektronische media.

Strategische actielijnen

Het AOC Consortium werkt met een duidelijke roeping om de overheidsdiensten te dienen en de wil om te anticiperen op de toekomstige behoeften die al voorzien zijn in het huidige regelgevende kader of die door de burgers worden geëist. Concreet werken we aan de volgende strategische actielijnen:

1.- Administratieve samenwerkingsdiensten, met als doel de elektronische uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten te bevorderen om hun efficiëntie en doeltreffendheid te verbeteren, dat wil zeggen de interoperabiliteit van de informatiesystemen van de Catalaanse overheidsdiensten te bevorderen. Deze diensten hebben tot doel:

 • Burgers zullen niet worden gevraagd om ondersteunende documenten die al beschikbaar zijn bij het openbaar bestuur of samenwerkende instanties, waarmee wordt gewaarborgd dat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.
 • Verminder de tijd en kosten van interbestuurlijke procedures en communicatie door elektronische uitwisseling van informatie

En dat doe je door te ontwikkelen en uit te lenen:

 • Interbestuurlijke verwerkingsdiensten, via deEACAT
 • Gegevensoverdrachtdiensten, certificaten en documenten, zoals adreswijziging, raadpleging van volkstellingsfolders, raadpleging van gegevens van de rijksbelastingdienst, enz. (Open weg)

2.- Gemeenschappelijke e-overheidsdiensten, om ondersteuning te bieden voor het intensieve gebruik van informatie- en communicatietechnologieprojecten die worden gepromoot door Catalaanse instellingen, ter bevordering van de herbruikbaarheid en hergebruik van e-overheidsoplossingen.

Met deze diensten draagt ​​het Consortium bij aan:

 • De moderniseringsprocessen van de Catalaanse overheidsdiensten versnellen.
 • Vermijd de digitale kloof tussen overheidsdiensten vanwege de diversiteit in hun capaciteit en beschikbare middelen.
 • Bevorder de opkomst van normen op basis van goede praktijken.
 • Verhoog het gebruik van telematicamiddelen in administratieve procedures en procedures met behoud van technische en juridische garanties.

De gemeenschappelijke e-overheidsdiensten waarin het Consortium werkt, worden ingedeeld in:

 • Diensten om de administratieve procedure mogelijk te maken: in- en uitchecken (JE BENT), telematicameldingen (e-NOTUM), elektronisch prikbord, Etc.
 • Administratieve verwerking en beheerdiensten: Gemeentelijke verwerkingsmodule (e-TRAM), bestandsbeheer, enz.
 • Sectorspecifieke diensten zoals elektronische facturatie (e.FEIT)
 • Certificaat- en handtekeningvalidatieservices
 • Bewarings- en elektronische archiveringsdiensten
 • Ondersteuningsdiensten voor elektronische handtekeningen: webtool voor elektronische handtekeningen, tijdstempel, het geavanceerde handtekeningplatform (PSA)

3.- Identiteits- en elektronische handtekeningservices, gericht op ambtenaren en gekozen functionarissen, en ook op de burgers van Catalonië.

4. Escortdiensten. Het Consortium vervult ook de functies van: verspreiding, training en advies, dit voor zover van toepassing, financiële steun aan lokale autoriteiten bij de ontwikkeling van haar e-governmentprojecten en -initiatieven.

statuten

Statuten van het Open Administration Consortium van Catalonië 

Nationaal pact voor een digitale samenleving (PNSD)

Het Nationaal Pact voor een Digitale Samenleving is de overeenkomst waarmee de regering, de provinciale raden en de lokale wereld zich verbinden om samen te werken en synergieën toe te voegen om een ​​land op te bouwen om de uitdagingen van de digitale revolutie aan te gaan.

Dit protocol komt tegemoet aan de overtuiging van alle ondertekenende instellingen van de noodzaak om gezamenlijk de ontwikkeling van de Catalaanse digitale samenleving te bevorderen om een ​​land een antwoord te geven op de grote uitdagingen van de digitale revolutie en verder te gaan dan een eenvoudige rekenkundige som van de verschillende initiatieven die worden genomen door elk van de verschillende administraties en entiteiten op dit gebied.

X