Toegankelijkheid

Het Open Administration Consortium van Catalonië (AOC Consortium) heeft zich ertoe verbonden zijn website toegankelijk te maken in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september betreffende de toegankelijkheid van websites en applicaties voor mobiele apparaten van de publieke sector (hierna Koninklijk Besluit 1112/ 2018, van 7 september).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de corporate website van het AOC Consortium:
https://www.aoc.cat/

Deze website is gedeeltelijk in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september wegens uitzonderingen en niet-naleving van de volgende aspecten.

De volgende inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk:

 • Niet-naleving van Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september:
  • Er kunnen verschillende bewerkingsfouten zijn op sommige webpagina's in HTML-inhoud.
  • Er is multimedia-inhoud die nog geen tekstalternatief heeft.
  • Er zijn pdf-documenten die nog niet toegankelijk zijn.
 • Onevenredige vergoeding: Niet van toepassing.
 • De inhoud valt niet binnen de reikwijdte van de toepasselijke wetgeving: Er kunnen kantoorbestanden in PDF of andere formaten zijn gepubliceerd vóór 20 september 2018 die niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten

Deze verklaring is opgesteld op 21-09-2020.

De methode die werd gebruikt om de verklaring op te stellen, was een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd door het bedrijf TothomWeb, dat de wedstrijd "Diensten voor analyse en correctie van toegankelijkheid op de website www.aoc.cat op dubbel A-niveau" won en verantwoordelijk was voor het aanbrengen van wijzigingen naar de sjablonen in de contentmanager die door de website van het AOC Consortium wordt gebruikt.
We hebben ook gewerkt met SiteImprove, een tool die de toegankelijkheid van de website bewaakt door fouten te detecteren volgens de WCAG 2.1-regelgeving. Na samenwerking met SiteImprove behaalden we een score van 91,9 in de toegankelijkheidsbeoordeling van deze tool:

Laatste herziening van de verklaring: 11/11/2020.

Over de toegankelijkheidseisen (artikel 10.2.a van Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september) kan gecommuniceerd worden via: contact mailbox.
Bijvoorbeeld:

 • Meld eventuele inbreuken door deze website.
 • Andere problemen bij de toegang tot inhoud doorgeven.
 • Andere vragen of suggesties voor verbetering met betrekking tot de toegankelijkheid van de website.

Papers zullen worden ontvangen en overgedragen aan de Responsible Web Accessibility Unit van het AOC Consortium.

Om verzoeken om toegankelijke informatie en klachten in te dienen (artikel 12 van Koninklijk Besluit 1112/2018, van 7 september) is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de procedure “verwerking van klachten, suggesties en voorstellen"En selecteren" Affect: Website Toegankelijkheid "binnen de applicatiegegevens.

Elke natuurlijke of rechtspersoon kan klachten indienen met betrekking tot de naleving van de vereisten van Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september en informatie opvragen met betrekking tot inhoud die is uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement.

Verzoeken en klachten worden geregistreerd in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd door Wet 39/2015 van 1 oktober betreffende de gemeenschappelijke administratieve procedure van overheidsdiensten.

De aanvraagprocedure beschreven in artikel 13 van Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september kan worden gestart in dezelfde procedure als hierboven vermeld.verwerking van klachten, suggesties en voorstellen"En selecteren" Affect: Website Toegankelijkheid "binnen de applicatiegegevens.

Als een verzoek om toegankelijke informatie of een klacht eenmaal is ingediend, is afgewezen, u het niet eens bent met de genomen beslissing of het antwoord niet voldoet aan de vereisten van artikel 12.5 van het koninklijk besluit 1112/2018 van 7 september, u kunt een claim indienen voor:

 • De redenen voor de afwijzing kennen en tegenwerken
 • Aandringen op het nemen van passende maatregelen in geval van onenigheid met het genomen besluit
 • Geef aan waarom u vindt dat het antwoord niet aan de gestelde eisen voldoet.

Een claim kan ook worden ingesteld als er 20 werkdagen zijn verstreken zonder reactie.

Bij het AOC Consortium zetten we ons in voor digitale toegankelijkheid en daarom ontwikkelen we een nieuwe versie van de website, rekening houdend met alle toegankelijkheidsregels en verbeterende elementen in AAA.

Er is al een toegankelijkheidstraining gegeven voor alle mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de website, evenals de inhoud ervan, en er zijn in dit verband andere trainingen gepland.

We hebben een bedrijf dat ons ondersteunt bij toegankelijkheid en we zijn van plan een stabiele uitgebreide ondersteuningsdienst in te huren voor toegankelijkheidsproblemen.

X