e-TAULER

Tauler electrònic per fer més eficient, transparent i amb totes les garanties les publicacions dels acords

L’e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació de diligències, etc.). L’e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d’exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d’enviament i recepció electrònica d’edictes interns, també permet gestionar-ne d’externs, provinents d’altres administracions a través d’EACAT. L’e-TAULER s’integra a la seu electrònica de les entitats en modalitat marca blanca.

Emparant-se en l’article 58.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i de conformitat amb la regulació continguda en l’Ordenança d’administració electrònica o reglament que aprovi cada Administració, l’e-TAULER pot servir per substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes, per la seva publicació a la seu electrònica corresponent.

A qui va adreçat

Totes les administracions catalanes poden integrar l’e-TAULER a la seva Seu electrònica.

Els ens pertanyents al sector públic de la Generalitat que vulguin donar-se d’alta a l’e-TAULER han de contactar amb l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de Presidència.

Beneficis

Entre els avantatges que suposa l’e-TAULER destaquen:

Per a les administracions públiques

 • Facilitat en la publicació electrònica dels edictes: no cal disposar de programari ni maquinari específic.
 • Immediatesa en la publicació.
 • Estalviar reutilitzant les plataformes del Consorci AOC (gratuït per a les administracions catalanes)

Per als ciutadans

 • Poder accedir a les publicacions oficials sense haver de desplaçar-se.

Estat del servei

El servei està disponible per a totes les administracions públiques catalanes i actualment hi ha 992 ens adherits a l’e-TAULER.

Ens i usuaris destacats en l’ús de l’e-TAULER

Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens amb l’e-Tauler actiu.

Com a usuaris destacats, a continuació us facilitem un llistat d’ens de referència en l’ús de l’e-TAULER, per aquells ens locals que tingueu dubtes en la implantació del servei:

 • Ajuntament de Badalona
 • Ajuntament de Girona
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Reus
 • Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 • Ajuntament de Sant Just Desvern
 • Ajuntament de Terrassa
 • Ajuntament d’Olot
 • Ajuntament de Blanes
 • Ajuntament de Tremp
 • Consell Comarcal del Maresme
 • Generalitat de Catalunya
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya

Si voleu començar a utilitzar aquest servei podeu informar-vos a Com sol·licitar-ho.

Cost del servei

La prestació del servei e-TAULER no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

Presentació del servei e-TAULER (962,50 kB)

Si necessiteu més informació sobre l’àmbit funcional i jurídic del tauler electrònic, així com l’impacte organitzatiu als ens que decideixin posar en marxa aquest servei, consulteu el portal de Suport.

Ens integrats

Consulteu els ens integrats a l’e-TAULER al Portal de suport.

Per a sol·licitar el servei e-TAULER cal que descarregueu, empleneu i envieu el formulari d’alta i modificacions amb les dades necessàries. Per fer-ho accediu a EACAT, en concret a “Tràmits”, opció “Catàleg de tràmits”, cercant el prestador “Consorci AOC”, opció “Sol·licitud de serveis”, tràmit “Sol·licitud del servei SEUe + eTAULER + Trasparència”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament. Un cop validat i signat s’enviarà de manera automàtica prement el botó envia. i lliurar-lo. Si heu de cedir el certificat de Segell Electrònic per a l´ús del servei, envieu-lo juntament amb el document de “Lliurament de Certificats electrònics” adjunt al PDF de sol·licitud:

Si no disposeu de certificat electrònic, consulteu la FAQ Com cedir al Consorci AOC certificats de segell electrònic?

Ens dependents

Els ens dependents són entitats amb personalitat jurídica pròpia, però vinculades a un ens principal o titular del servei e-TAULER, al portal ciutadà del qual hi volen publicar els seus anuncis enlloc de publicar-los a un portal propi.

L’alta dels ens dependents ha de ser autoritzada i sol·licitada pel responsable de l’e-TAULER de l’ens principal mitjançant el formulari d’alta inicial o modificació posterior del servei.

Els usuaris dels ens dependents són donats d’alta pel gestor d’aquest ens a EACAT, els quals gestionen els seus propis anuncis des d’un entorn de gestió específic i propi de l’ens dependent en qüestió. (v. Manual d’usuari de l’e-TAULER, punt 4)

Recomanacions per implantar el Tauler electrònic

1.- Aprovar l’Ordenança tipus reguladora d’administració electrònica promoguda per Localret.

2.- Regular el tauler electrònic mitjançant el decret Regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes promogut per Localret.

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Condicions de prestació dels serveis

Condicions generals de prestació dels serveis del Consorci AOC (condicions generals de prestació, acord de nivell de servei i condicions de seguretat).

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport d’e-TAULER.

Per obtenir formació sobre el servei, inscriviu-vos a la propera edició del Curs Virtual del Servei e-TAULER

L'Ajuntament de Sant Just Desvern i l'eTAULER

“El tauler electrònic facilita la feina de la secretaria perquè descarrega automàticament les evidències de publicació”

Pere Galindo
Ajuntament de Sant Just Desvern

998 ens

donats d’alta al servei

750 ens

són usuaris actius

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'eTAULER

“Amb eTAULER, els ciutadans poden consultar, en qualsevol moment, els edictes”

Josep Miquel Vila
CC de la Ribera d’Ebre

L'Ajuntament de Preixens i l'eTAULER

“Al tauler electrònic pots penjar fins i tot el projecte sencer i al final et permet fer també la diligència”

Carme Bendicho
Ajuntament de Preixens

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat de l’e-TAULER de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN