Nou portal de ciutadania e-NOTUM: implicacions per a integradors