Indicatoren voor elektronische administratie

Indicatoren voor elektronische administratie in Catalonië

In het kader van de ontwikkeling van e-government begrijpen we vanuit het AOC de staat van het bestuur met betrekking tot de gemeentelijke instrumenten van e-government en meer specifiek de effectieve erkenning van de rechten van burgers als gevolg van de regelgeving met betrekking tot het gebruik van elektronische media, transparantie, toegang tot openbare informatie en goed bestuur.

Hiertoe voeren we periodiek een evaluatie uit van de stand van zaken op het gebied van e-government in de 947 gemeenten van Catalonië.1 en we publiceren de gegevens in een rapport. Evenzo worden de resultaten van de analyse weerspiegeld in een interactieve kaart van Catalonië.

Catalaanse gemeentelijke kaart

Mapa_eADM_AJAl Catalaanse gemeentelijke kaart u kunt toegang krijgen tot informatie met betrekking tot de 947 Catalaanse gemeenten:

De informatie op de kaarten is de meest recente. Als u de gegevens van de eerdere onderzoeken wilt weten, kunt u de rapporten over administratie raadplegen.

Catalaanse provinciekaart

Mapa_eADM_CC

U kunt ook de gegevens van de 42 provincieraden raadplegen in de e-overheidskaart per provincie.

De informatie op de kaarten is de meest recente. Als u de gegevens van de eerdere onderzoeken wilt weten, kunt u de rapporten over administratie raadplegen.

De rapporten over e-Government zijn het resultaat van een studie uitgevoerd door de medewerkers van het AOC Technisch Bureau in een bepaalde periode en gebaseerd op:

 • de maandelijkse verzameling van indicatoren voor AOC-diensten
 • de analyse van het aanbod en het gebruik van de diensten van elektronische administratie.

GEANALYSEERDE INDICATOREN

Hieronder beschrijven we de parameters die in het onderzoek zijn geanalyseerd, gegroepeerd in zes blokken

1.- Informatie

 • Als je een burgermap hebt
  Het is een omgeving van communicatie tussen het openbaar lichaam en de burgers. Het stelt u in staat om op een volledig vertrouwelijke en veilige manier vragen te verwerken en in te dienen over zaken die van belang zijn voor burgers (registratie, belastingen, enz.) zonder dat u naar de gemeentelijke kantoren hoeft te reizen.
 • Als u een elektronisch hoofdkantoor heeft (e-mail)
  Het e-mailadres is het voor burgers beschikbare e-mailadres waarmee overheidsdiensten informatie verspreiden en diensten verlenen. De eigendom, het beheer en de administratie van het elektronische kantoor komt overeen met een openbaar bestuur, orgaan of administratieve entiteit in de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het hoofdkantoor garandeert de ondubbelzinnige en volledige identificatie van de titulaire administratie en de waarachtigheid, integriteit, authenticiteit en geldigheid van alle inhoud.
 • Als u het aannemersprofiel aanbiedt
  Als de gemeenteraad een ruimte op haar website heeft voor openbare toegang tot informatie over haar contractuele activiteiten.
 • Als u online cartografische informatie aanbiedt
  Als de lokale entiteit een soort kaartviewer (straat, algemene kaartviewer...) in zijn website heeft opgenomen als een interactieve viewer, niet als een kaart in Word- of PDF-formaat.
 • Als u de cartografie van uw stadsplanning publiceert
  Als de gemeente gegevens van de stedenbouwkundige planning van de gemeente publiceert door middel van een interactieve kaartenserver.
 • Als u een zoekmachine op uw website heeft
  Als de gemeentelijke website een inhoudszoekmachine heeft.
 • Als je een elektronisch bord hebt
  Het is het elektronische middel voor het publiceren van informatie van algemeen belang, mededelingen en handelingen die door de plaatselijke instantie zijn voorgeschreven. Als e-hoofdkantoor moet het elektronische bord de eisen van veiligheid, integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en bewijsverkrijging waarborgen.
 • Als u een transparantieportaal heeft
  In de preambule definieert Wet 19/2014 van 29 december betreffende transparantie, toegang tot openbare informatie en goed bestuur het als "het algemene en fundamentele instrument om de burgers op een geïntegreerde manier van informatie te voorzien. alle overheidsdiensten. Dit portaal is geconfigureerd als een elektronisch internetadvertentieplatform, dat toegang geeft tot alle beschikbare informatie en dat links bevat naar de elektronische kantoren van de administraties en entiteiten die er deel van uitmaken.”

2.- Verwerking

 • Als de gemeente online procedures aanbiedt
  Als u online procedures heeft, op basis van een formulier waarmee de burger een administratief beheer kan starten en afronden via internet, zonder naar de gemeente te gaan. Als de gemeente alleen de mogelijkheid biedt om formulieren te downloaden (zoals een Word- of pdf-document), zijn wij van mening dat zij geen online procedures aanbiedt.
 • Als u de mogelijkheid biedt om een ​​aanvraag of een generieke aanvraag online te behandelen
  Als het de mogelijkheid biedt om een ​​generieke aanvraag of aanvraag online te verwerken, met dien verstande dat hiermee een minimale invulling kan worden gegeven aan de verplichting om de burger de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook verwant te zijn.
 • Als u ons elektronische meldingen stuurt
  Als de gemeente kennisgevingen langs elektronische weg verstuurt
 • Als u elektronische facturen accepteert
  Als de gemeente een systeem heeft voor het ontvangen van elektronische facturen

3.- Gegevensuitwisseling

 • Als de gemeente gegevens uitwisselt met andere besturen
  Als de entiteit is geactiveerd in het Inter-Administrative Collaboration Platform (PCI) van het AOC Consortium. Op dit platform geactiveerde instanties kunnen gebruik maken van de zogenaamde 'interbestuurlijke samenwerkingsdiensten', die telematica toegang geven tot gegevens en documenten die in het bezit zijn van andere overheden. Als resultaat van het werk dat het AOC-consortium in samenwerking met de informatie-omroepinstellingen heeft uitgevoerd, hebben de Catalaanse overheidsdiensten die in het PCI zijn geactiveerd momenteel toegang tot diensten zoals: woonplaatsgegevens in het bevolkingsregister (lokaal bestuur), gegevens over op de hoogte zijn van fiscale verplichtingen (Rijksdienst Belastingdienst) of verificatie van identiteitsgegevens (Algemeen Directoraat Politie).
 • Als het zijn volkstelling aanbiedt?
  Als het stadsbestuur de gegevens van haar gemeentelijk bevolkingsregister telematica heeft gekoppeld aan het platform van het AOC Consortium (als gegevensverstrekker) en dus haar gegevens ter beschikking stelt aan de andere administraties .
 • Als u adreswijzigingscommunicatie aanbiedt
  Als de gemeenteraad, na het koppelen van haar gemeentelijk register van inwoners aan het platform van het AOC Consortium, burgers de mogelijkheid biedt om de gegevens van hun woonplaats (wat in het gemeentelijk register staat) telematisch mee te delen aan andere overheidsdiensten.

4.- Elektronische handtekening

 • Als de gemeenteraad een T-CAT-registratie-entiteit is
  T-CAT-registratie-entiteiten zijn uitgevers van T-CAT-kaarten, de kaart van het personeel van de Catalaanse overheidsdiensten en bevatten erkende digitale certificaten van CATCert die het mogelijk maken om de identiteit en de persoonlijke kenmerken van de houder te garanderen en die gekoppeld zijn aan de abonnee die tot de publieke sector behoren.
 • Als de gemeenteraad een idCAT-registratie-entiteit is
  IdCAT is een digitale identifier voor burgers en gevalideerd door samenwerkende registratie-entiteiten. Garandeert de integriteit en vertrouwelijkheid van elektronische transacties en waarborgt de identiteit van burgers door middel van elektronische handtekeningen

5. -Regelgeving

Indien goedgekeurd door de gemeenteraad regelgeving e-overheid
Als de raad iets heeft goedgekeurd specifieke regel voor het reguleren van het gebruik van elektronische media in zijn administratie (verordening elektronische administratie, elektronische registratie en elektronisch hoofdkantoor).

6.- Wijzigingsbeheer

 • Als de gemeente een werkwijze heeft vastgesteld om haar interne beheer te digitaliseren (e-SET)
 • Als de gemeenteraad zich bij de dienst heeft aangesloten One-stop-shop voor lokale bedrijven

Het resultaat van deze analyse staat in contrast met de technische staf van de provinciale raden, in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst die bestaat tussen de raden en het AOC-consortium.

1In de eerste drie meldingen van 2010 zijn gegevens verzameld van 946 gemeenten, aangezien La Canonja juridisch nog geen zelfstandige gemeente was. De gemeente Medinyà werd destijds ook geanalyseerd tot de gedwongen verdwijning in februari 2018.

Alle rapporten

Evolutie van rapportagegegevens over e-overheid (december 2017) (977 KB)

NOTE: De gegevens die in deze rapporten zijn verzameld, worden nu in open data-indeling gepubliceerd in indicatoren voor openbare activiteiten

X