Tall de servei 5 – 8 abril: accions previstes en relació amb els serveis afectats per còmput de terminis