Reduint l’escletxa digital: iniciatives destacades a l’Observatori dels DigiCanvis