Us recordem que degut a un canvi en la qualificació del xip criptogràfic, a partir de l’octubre del 2023 l’actual T-CAT en targeta deixarà de tenir la consideració de certificat qualificat segons el ReIDAS.

Aquest canvi comportarà la revocació dels certificats qualificats expedits en el dispositiu actual i la corresponent devolució dels imports satisfets, per la part proporcional al període de vigència que encara tenien aquests certificats a revocar. 

Aprofitem aquesta circumstància per encoratjar-vos a substituir aquestes T-CAT que revocarem per certificats avançats en programari, sempre que sigui possible. Els avantatges de la T-CAT P són que podreu utilitzar-la en múltiples dispositius (mòbil, tauleta, ordinador), no cal instal·lar cap programari específic, ni fer servir un lector de targetes i serveix per a la majoria de tràmits que ha de realitzar un treballador o empleat públic. Consulta més informació sobre la T-CAT P i les diferències entre T-CAT i T-CAT P.

En relació amb el canvi de targetes criptogràfiques que us vam anunciar el 29 de novembre passat, aquesta serà la planificació que durem a terme:

 • Cal que feu la instal·lació de nou programari ja disponible per a fer ús de les noves Targetes T-CAT per anar fent els canvis. És molt important que s’apliquin tots els canvis llistats, en particular, el programari de la nova targeta i la nova versió del programari HostInstaller.
 • Manual d’usuari a partir del dia 13 d’abril.
 • A partir del dia 13 d’abril, i fins a la revocació massiva de tots els certificats generats en targeta amb xip Sm@rtCafe 7.0:
  • Es podrà disposar de dos certificats del mateix tipus: no hi haurà unicitat.
  • S’hauran de demanar per l’EACAT, tal com heu fet fins ara.
  • A finals de setembre (us confirmarem la data concreta) el Consorci AOC revocarà de manera massiva tots els certificats generats en el suport criptogràfic (targeta) antic.
 • Les noves targetes tindran alguns petits canvis de disseny, marcats en groc a la següent imatge:
Dors de la targeta T-CAT amb el nou xip i el revers amb els nous canvis de disseny
 • Un cop s’hagi fet la revocació massiva dels certificats es procedirà al retorn econòmic dels dies no gaudits fins als 4 anys de vigència del certificat revocat.

Recomanacions:

 • Valoreu la possibilitat de substituir la vostra T-CAT per una T-CAT P, tenint en compte que els rols de Sol·licitant i Certificador poden realitzar les signatures amb T-CAT P. Tanmateix, per accedir a la carpeta del subscriptor, el rol de responsable dels serveis sí que requereix un certificat generat en dispositiu criptogràfic (T-CAT).
 • En el cas de càrrecs electes, no sol·liciteu noves T-CAT fins després de les eleccions municipals.
 • Recordeu que via EACAT es poden fer càrregues massives de sol·licituds de certificats.

Disposeu de més informació al Portal de suport T-CAT i totes les comunicacions realitzades en el blog:

X