Necessites extreure les dades de l’Hèstia de la teva ABSS?

En cas de necessitar les dades que l’equip de Serveis socials de l’ABSS ha registrat a l’Hèstia, cal tenir en compte que es disposa de diverses opcions que permeten accedir lliurament, i en qualsevol moment, a la informació dels seus usuaris, tant a nivell estadístic com al detall de les dades:

A nivell estadístic

  • Si el que vols són dades estadístiques, tens el quadre de comandament estàndard de Power BI, opció “Estadístiques BI” del mòdul d’Explotació. Aquesta opció permet veure les dades de totes les ABSS usuàries de l’Hèstia, no només de la pròpia, en uns informes dissenyats des de l’AOC, podent aplicar filtres temporals i per àrea geogràfica i ens
    • Si vols proposar nous informes per millorar-ne els existents, fes-nos arribar la teva proposta i des de l’AOC la implementarem per a totes les ABSS.
    • La freqüència d’actualització de les dades del BI de l’Hèstia és setmanal
  • Si l’ens disposa d’una llicència de Power BI, pot sol·licitar-nos explotar la informació de la seva ABSS Hèstia amb informes ad hoc
  • Si es demana, es pot d’accedir i explotar les dades estadístiques de l’Hèstia a través del nostre portal de dades obertes amb accés restringit i connexió via API

A nivell de detall de les dades

  • L’Hèstia disposa al mòdul d’Explotació d’un ampli conjunt d’informes interns que permet extraure les dades en format estructurat de Microsoft Excel. Aquests llistats es van actualitzant segons les necessitats que van apareixent a les ABSS, amb opcions com, per exemple, el darrer llistat de persones actives amb expedient de SSB obert, que ofereix informació de detall de les persones (dependència, discapacitat, adreça del domicili,…) i els seus expedients
  • Es disposa de diversos serveis web que permeten consultar o extreure totes les dades rellevants necessàries, tant de les persones, com dels expedients de SSB, les cites del mòdul de l’Agenda, etc. Es pot consultar tota la documentació al portal de suport a integradors de l’AOC

D’altra banda, el servei Hèstia es regula mitjançant unes Condicions de prestació del Servei que, entre les funcionalitats descrites, no contempla cap opció d’extracció de les dades de registre, excepte en cas de baixa definitiva de la prestació del servei.

L’AOC recorda als ens la importància de complir amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) pel que fa a la protecció de les dades de Nivell Alt, com és el cas.