Eliminació de la versió portable d’Hèstia el pròxim 30 de juny de 2023

Des de l’AOC treballem en costant preocupació per tal garantir, tant com sigui possible, la seguretat de l’Hèstia i les dades de les Àrees bàsiques de Serveis Socials. És per això que aviat deixarà d’estar disponible la versió portable que publiquem de l’Hèstia per a les ABSS que fan servir entorns de virtualització, com Terminal Server o Citrix. S’ha detectat que hi ha professionals de Serveis Socials que encara fan servir aquesta versió de l’Hèstia (C6.1.0.13). Es pot comprovar si n’hi ha a la vostra ABSS des de l’apartat “Configuració”, pestanya “Registres”, opció “Accessos a l’aplicació”.

Hem desenvolupat una nova versió del client oficial de l’Hèstia que es distribueix amb la tecnologia ClickOnce de Microsoft. Aquesta versió, ja disponible a la pàgina de descàrrega, és compatible amb els principals entorns de virtualització. Necessitem la vostra col·laboració per acabar substituint la versió portable de l’Hèstia que utilitzeu abans del 30 de juny de 2023. L’opció amb la qual heu de fer les proves és la que trobareu publicada com versió estàndard:

A l’AOC no disposem d’entorns apropiats similars als vostres per poder-ho provar, i és per això que sol·licitem la vostra col·laboració per engegar el procés de canvi i que aquest no es dilati en el temps, arribant a coincidir amb l’eliminació de la versió portable. Des de desembre de l’any passat, les ABSS que formaven part del pilot per utilitzar la versió estàndard han pogut fer el canvi sense gaires problemes.

Restem a la vostra disposició per si teniu algun dubte propi de l’Hèstia.

X