Disponible una nova versió del catàleg estàndard del Representa

A partir del pròxim dimecres 13 de setembre estarà disponible una nova versió del catàleg estàndard del Representa que comptarà amb quatre nous tràmits, entre ells el d’instància genèrica (registre general de documents), i que incorporarà els codis FUE a 17 tràmits.

Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a utilitzar al Representa és el catàleg estàndard proposat per l’AOC, o bé, prefereix utilitzar un catàleg propi. L’avantatge del catàleg estàndard proposat per l’AOC, creat a partir del Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC), és que és mantingut i actualitzat per part de l’AOC a partir dels canvis i modificacions que es proposen en el marc de l’equip d’arxivers que mantenen aquest Model de quadre de classificació; i que permet fer servir un catàleg compartit per N ens usuaris del Representa, que facilitaria la transició cap a un catàleg únic i, per tant, cap a una possible representació a tràmits (tipus C) aplicable a tots aquests ens.

Tots aquells ens que utilitzin el Representa amb catàleg estàndard, no han de fer res, doncs, per gaudir d’aquesta nova versió, ja que s’actualitzarà automàticament al servei. Podeu consultar el detall dels nous tràmits i dels actualitzats amb els codis FUE al següent Excel, revisant les columnes:

  • incorporació: 30/08/2023 >> nous tràmits
  • modificació: 30/08/2023 >> tràmits actualitzats

Més detall a la FAQ del Catàleg de tràmits al Representa.