e-NOTUM s’integra amb DESA’L i MUX 3.0

Segons el full de ruta d’e-NOTUM, el servei de notificacions electròniques s’integra amb DESA’L (gestor documental d’expedients en fase de tramitació) i el MUX 3.0 (nova versió del registre unificat d’assentaments d’entrada i sortida).

En relació amb DESA’L, aquest és el gestor documental que arxiva i gestiona expedients i documents en fase de tramitació i també emmagatzema i custodia els documents generats/rebuts per l’ús i consum dels serveis d’administració electrònica del Consorci AOC (com és el cas d’e-NOTUM).

Aquesta integració d’e-NOTUM amb DESA’L permetrà:

  • Millorar la disponibilitat del servei
  • Garantir que els documents estiguin lliures de virus

En relació amb la integració amb MUX 3.0, aquesta permetrà obtenir els documents associats a l’assentament, a través de la crida MUX_DESCARREGA, des del mateix moment del registre. 

Actualment, la integració es troba en fase de pre-producció, i passarà a producció el pròxim 23 de novembre. El full de ruta d’aquests serveis preveu la futura integració de tots els ens a ells, per poder gaudir de les seves funcionalitats.

En aquest sentit, a nivell tècnic cal tenir present dos temes importants:

  • Es modificaran el conjunt de documents recuperables des de MUX_DESCARREGA: els documents es poden descarregar immediatament després de la realització de l’assentament al Registre de Sortida, però no contindran les evidències de la pràctica de les notificacions (donat que es generen a posteriori) i, per tant, caldrà descarregar-les des d’e-NOTUM.
  • Totes les peticions d’assentaments de sortida d’e-NOTUM que rebreu del servei MUX-Registre unificat seran des d’una nova IP (185.86.34.136), de forma que us demanem que verifiqueu que la tingueu habilitada, afegint-la a la IP de sempre si fos necessari. Recordeu que, en cas que tingueu restringides les peticions rebudes des d’aquesta IP, els assentaments es farien al vostre registre auxiliar, i que aquests els podríeu consolidar al vostre registre a través de la crida MUX_CONSULTA.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X