Els nous Punts d¿Autoservei del SOC permeten l¿accés amb l¿idCAT

Cada mes, 50.000 ciutadans fan ús d¿aquests dispositius.

A finals del 2009, l¿àrea TIC del Servei d¿Ocupació de Catalunya (SOC) va començar a desplegar 300 Punts d¿Autoservei (PAS) en totes les oficines d¿arreu de Catalunya i a 40 ajuntaments. L¿objectiu d¿aquest desplegament era reduir la tramitació presencial. En aquests moments, s¿estan instal·lant 60 punts més a altres 60 ens locals.

Pels tràmits i serveis que ho requerien, el sistema d¿autenticació en els PAS era l¿usuari més la contrasenya (des del 2008, el SOC ha lliurat presencialment l¿usuari i la contrasenya a 3.000.000 de ciutadans). Des de finals d¿octubre, s¿ha habilitat la possibilitat d¿accedir amb certificat digital com l¿idCAT o el DNIe a qualsevol opció del menú dels Punts.

El Punt d¿Autoservei permet renovar la demanda (segellar l¿atur), sol·licitar i emetre informes i certificats, consultar dades personals o fer canvis administratius de la persona en atur. També es poden consultar els cursos de formació (més de 12.000) o les ofertes laborals disponibles (un 4.500 llocs de treball vacants).

Mensualment, els utilitzen 50.000 ciutadans i això ha permès al Servei alliberar capital humà de tasques sense valor afegit ni pel ciutadà, ni pel funcionari ni per al SOC.

X