Com arxivar el document d’evidències del procés de notificació

El servei eNOTUM s’integra amb el gestor documental DESA’L, que arxiva aquesta informació. Per descarregar-vos el document d’evidències del procés de notificació podeu:

  • Integrar-vos amb eNOTUM i descarregar les evidències generades per eNOTUM un cop acabat el cicle de vida de la notificació (us recomanem fer-ho en aquest moment i no esperar a acabar els dos anys de custodia)
  • Integrar-vos amb el DESAL_DESCARREGA (us caldrà el número d’assentament o el número d’expedient) i us descarregareu la documentació associada a aquell expedient o registre.
  • Integrar-vos amb el MUX_DESCARREGA (us caldrà el número d’assentament) i us descarregareu la documentació associada a aquell número de registre

Un cop obtingueu el document d’evidències del procés de notificació, us caldrà guardar-lo al vostre gestor documental o on considereu adient.